محمد زاده عرب، خرید و فروش انواع فیش حج

شماره های تماس : 09193906943-02144050979

استعلام فیش حج تمتع استعلام فیش حج عمره

سامانه آنلاین استعلام اولویت فیش حج بانک ملی و بانک ملت

با کلیک بر روی لینک هر یک از بانکها، می توانید به سیستم استعلام آنلاین بانک مربوطه متصل شوید و از اولویت فیش حج خود اطلاع پیدا کنید.

melli.fw استعلام آنلاین فیش حج بانک ملی

mellat.fw استعلام آنلاین فیش حج بانک ملت

امام صادق (ع )در پاسخ به سوال هشام بن حکم از علت حج و طواف کعبه فرمود:

خداوند مردمان را بیافریدوآنهارا به پیروی از دین و آنچه مصلحت دنیایشان درآن است فرمان داد و حج را مایه فراهم آمدن مردم از شرق و غرب عالم و آشنا شدن آنها با هم (و آگاه شدنشان از حال و روز یکدیگر ) قرار داد و تا بازرگانانی که از شهری به شهری کالا می برند سود برند، و کرایه دهندگان و شترداران به فایده ای رسند، و تا آثار پیامبر خدا شناخته شود و خبرهای آن حضرت نقل و بازگو شود و از یادها نرود اگر هر قومی و مردمی (فقط) به شهر و سرزمین خود بسنده می کردند نابود می شدند و شهرها ویران می گشت و در آمدها و سودها افت می کرد، و خبرها پوشیده می ماند و کسی از آنها آگاه نمی شد این است علت حجبرای استعلام فیش حج عمره و فیش حج تمتع خود در بانک ملت و بانک ملی میتوانید از طریق سایت ما اقدام نمایید.